|

Atsakomybės bei privatumo taisyklės

keičiusofą.lt administracija neatsako už narių publikuojamas nuotraukas bei tekstus, jų kokybę. Tinklapio nariai yra atsakingi patys už kiekvieną nuotrauką bei tekstą, įkeltą į tinklapį, siekiant parduoti, pirkti, keisti daiktus.

keičiusofą.lt administracija nėra atsakinga už atliktas ar neatliktas narių transakcijas, piniginę ar nematerialinę žalą, galimai atsiradusią dėl narių publikuot teksto tinklapyje.

Visiška atsakomybė dėl talpinamo teksto bei nuotraukų tikslumo bei atitikimo LR įstatymams atitenka asmeniui / tinklapio nariui.

keičiusofą.lt įgyja intelektualinę teisę į tinklapyje patalpintas nuotraukas bei jų aprašymus.

Privati asmenų informacija, naudojama identifikuoti tinklapio nariams, yra konfidenciali ir negalima perduoti trečiosioms šalims. Nariui patalpinus įtartiną informaciją, jo duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai tik pagal LR įstatymus. keičiusofą.lt administracija turi teisę naudoti informaciją, surinktą apie narius, jiems registruojantis tinklapyje ar kitais būdais.

keičiusofą.lt administracija turi teisę perduoti užblokuoto nario elektroninio pašto adresą kitam nariui, jeigu transakcija tarp šių narių nebuvo pabaigta. Inormacija apie užblokuotą narį saugoma tinklapio duomenų bazėje tris mėnesius. Registruodamiesi tinklapyje, nariai sutinka su tinklapio taisyklėmis ir tuo, jog gali būti blokuojami taisykles sulaužę.

Bet koks tinklapio kopijavimas be keičiusofą.lt administracijos žinios yra draudžiamas LR įstatymų.